Odhlásenie z odberu


Ghostery Enterprise pomáha pri porozumení, ako firmy zbierajú a používajú vaše údaje casto na zacielenie reklamy na vás a ponúka vám možnost vylúcit nacielovanie, ak si to želáte. Ak sa rozhodnete firmu vylúcit cez internetovú lokalitu Ghostery Enterprise, spolocnost Ghostery Enterprise pošle správu na server tejto firmy. Táto správa požaduje, aby bol súbor cookies vylúcenia vrátený zo serverov a uchovávaný na vašom pocítaci v podobe súborov cookies prehliadaca. cookie prehladávaca

Väcšina internetových prehliadacov umožnuje prezerat obsah súborov cookies, ktoré ste si uložili na pocítac. Vdaka tomu si môžete sami skontrolovat prítomnost súborov cookies vylúcenia. Aplikácia Firefox napríklad ukazuje pre súbor cookies vylúcenia z DoubleClick toto:


 

Ak si chcete prezrieť obsah odhlásených súborov "cookie" konkrétnej firmy, prejdite na túto stránku, vyhľadajte firmu, ktorú hľadáte a kliknite na jej meno. Ak táto firma poskytuje možnosť odhlásenia z odberu, potom uvidíte informácie o vylúčenom súbore "cookie" v sekcii 'Odhlásené súbory cookie.

Je dôležité uvedomit si, že rôzne prehliadace nezdielajú tie isté súbory cookies. Napríklad aplikácie Internet Explorer a Firefox ukladajú súbory cookies na rôzne miesta a navzájom si nevedia svoje súbory cookies precítat. Preto ak vylúcite sledovanie podla spolocnosti ABC v Internet Explorer, NEVYLÚCILI ste sledovanie podla spolocnosti ABC vo Firefox. Celý postup budete musiet zopakovat aj v aplikácii Firefox, aby vylúcenie platilo v oboch prehliadacoch.